OGLEJTE SI ŠE:

Fundacija je pridobila status nevladne organizacije v javnem interesu 

Obrestovalo se je večletno delo in razširitev dejavnosti Fundacije, saj je letos septembra Fundacija pridobila status nevladne organizacije v javnem interesu. S tem je od leta 2024 dalje zopet upravičena do dohodninskih donacij v višini 1% od dohodnine.

Kakšna je razlika med Fundacijo in Šolskim skladom

Fundacija je pravna oseba – družba, ki opravlja svoje dobrodelne aktivnosti skladno z aktom o ustanovitvi, Šolski sklad pa je konto na računu šole, kamor se knjižijo namensko zbrana sredstva. Fundacija je bila ustanovljena z namenom, da zbira dodatna sredstva za Šolski sklad in da jih podeljuje za širše namene kot Šolski sklad. Fundacija lahko sredstva namenja za izobraževanje socialno šibkejšim, medtem ko Šolski sklad sme po zakonu namenjati sredstva le za nadstandardne storitve.

Zbiranje dohodninskih donacij

Fundacija je bila ustanovljena že leta 2013 ravno z namenom zbiranja dohodninskih donacij, ki jih šolski skladi takrat še niso mogli zbirati, in seveda tudi drugih donacij za učence OŠRJ. Tako ste starši lahko od leta 2014 dalje šest let preko Fundacije namenili do 0,5% svoje dohodnine za šolski sklad – vse do leta 2020, ko je Fundacija in veliko drugih dobrodelnih organizacij zaradi spremembe davčne zakonodaje izgubila status upravičenca do dohodninskih donacij. Hkrati pa so s spremembo šolske zakonodaje v letu 2022 šolski skladi dobili možnost zbiranja dohodninskih donacij, vendar le v višini največ 0,3% od dohodnine, kar je manj, kot je pred tem lahko zbrala Fundacija (0,5%) in tudi manj, kot lahko po novi davčni zakonodaji od leta 2020 dalje zberejo upravičenci do dohodninskih donacij.

Po posameznih letih smo zbirali dohodninske donacije takole:

2014-2019    Fundacija             0,5%

2020-2021    /                            /

2022-2023    Šolski sklad         0,3%

2024-            Fundacija             1,0%

Dejavnost  Fundacije

Da bi Fundacija zopet pridobila status upravičenca do dohodninskih donacij, je v letih 2021 in 2022 razširila svojo dejavnost, zaradi česar je v letošnjem letu uspela pridobiti status nevladne organizacije.

Fundacija po pravilniku Ministrstva izvaja naslednje dejavnosti:

  1. učencem OŠ Riharda Jakopiča dodeljuje finančna sredstva za izobraževanje in usposabljanje, kar opravlja že od ustanovitve dalje;
  2. ohranja in krepi kulturo in slovenski jezik z založništvom in izdajo koledarja ter šolskega glasila Mlada setev, ki je prejelo tudi državno nagrado;
  3. objavlja informacije o svojem delovanju in aktivnostih na elektronskem mediju – spletni strani Fundacije, v tiskanih medijih – časopisu in avdiovizualnih medijih – na televiziji;
  4. predlaga sprejemanje predpisov in ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja;

Pri zbiranju donacij je Fundacija vsako leto uspešna in z njimi financira in izvaja številne vsebine:

  • financira šole v naravi, tabore, športne dni, prijavnine ter prevozne stroške na vsa šolska tekmovanja,
  • financira nakup delovnih zvezkov in knjig za posamezne učence,
  • financira obogatitvene dejavnosti in nadstandardno izobraževanja za posamezne starostne skupine učencev (vstopnine in potni stroški ogleda predstav, obiska muzejev, financira predstavitev zunanjih izvajalcev v prostorih šole…), in za učence, ki so dosegli določen uspeh (izobraževalni izlet za vse učence, ki so dosegli zato bralno značko ipd.,
  • založi in skupaj s šolo izda družinski dobrodelni koledar, v katerem so likovni in literarni izdelki učencev,
  • založi in skupaj s šolo izda šolsko glasilo Mlada setev, v katerem so objavljeni likovni in literarni izdelki učencev. Z glasilom Mlada setev je pridobila tudi državno nagrado.
  • sofinancira delovanje šolske dramske skupine in druge kulturne aktivnosti učencev;

 

V letu 2024 bo Fundacija zopet pričela z zbiranjem dohodninskih donacij, s čimer bo učencem OŠRJ in Šolskemu skladu zagotovila trikrat več sredstev kot bi jih Šolski sklad z dohodninami zbral sam.

Naš moto je mali koraki – veliki premiki, ki ga skupaj z vami uspešno udejanjamo.

Mag. Simona Svetec, predsednica uprave Fundacije za učence OŠRJ

V Ljubljani, 28.11.2023

 

 

 

ARHIV AKTIVNOSTI:

Fundacija je aktivna (25. 10. 2022)

Predstavitev fundacije (6. 9. 2021)

 

(Skupno 248 obiskov, današnjih obiskov 1)