Fundacija je aktivna 

Fundacija je bila ustanovljena leta 2013 z namenom zbiranja dohodninskih donacij in drugih donacij za učence OŠRJ. Pri zbiranju donacij smo bili uspešni in z njimi financirali ter izvajali številne vsebine:

 • financirali šole v naravi, tabore, športne dni, prijavnine ter prevozne stroške na vsa šolska tekmovanja,
 • financirali nakup delovnih zvezkov in knjig za posamezne učence,
 • financirali nakup računalnikov za delo od doma učencev v času zaprtja šole zaradi covida,
 • financirali obogatitvene dejavnosti in nadstandardno izobraževanja za posamezne starostne skupine učencev (vstopnine in potni stroški ogleda predstav, obiska muzejev, financiranje predstavitev zunanjih izvajalcev v prostorih šole…), in za učence, ki so dosegli določen uspeh (izobraževalni izlet za vse učence, ki so dosegli zato bralno značko ipd.,
 • založili in skupaj s šoli izdali družinski dobrodelni koledar, v katerem so likovni in literarni izdelki učencev,
 • založili in skupaj s šolo izdali šolsko glasilo Mlada setev v katerem so objavljeni likovni in literarni izdelki učenci,
 • sofinancirali delovanje šolske dramske skupine;
 • sofinancirali druge kulturne aktivnosti učencev, na primer glasbene in druge;

S spremembo davčne zakonodaje je Fundacija leta 2019 izgubila status upravičenca do dohodninskih donacij, ki so predstavljale naš največji vir donacij. Fundacija je zaprosila Ministrstvo za izobraževanje za dodelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, da bi tudi po novi zakonodaji ohranila status upravičenca do dohodninskih donacij, vendar je bil naša vloga zvrnjena. Nov pravilnik namreč zahteva posebne dosežke, ki jih Fundacija za nazaj ni mogla zagotoviti.

Kljub temu se nismo predali. Fundacija je v letih 2021 in 2022 razširila svojo dejavnost, tako da sedaj dosega štiri kriterije po omenjenem pravilniku:

 1. učencem OŠ Riharda Jakopiča dodeljujemo finančna sredstva za izobraževanje in usposabljanje – to aktivnost opravljamo že od ustanovitve dalje;
 2. ohranjamo in krepimo kulturo in slovenski jezik – to več let počnemo z založništvom in izdajo koledarja in šolskega glasila;
 3. objavljamo informacije o delovanju in aktivnostih na elektronskem mediju – spletni strani Fundacije. Dejavnost smo razširili tudi na objave v tiskanih medijih – časopisu in avdiovizualnih medijih – na televiziji;
 4. dejavnost smo razširili tudi na predloge sprejemanja predpisov in ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja – v zadnjih dveh letih smo predlagali dve spremembi zakonodaje;

 

Fundacija letos vlaga novo vlogo, s katero bo pridobila status nevladne organizacije v javnem interesu in ponovno postala upravičenec do dohodninskih donacij v letu 2023.

Tudi z malimi koraki in vztrajnostjo lahko skupaj dosežemo velike premike.

Mag. Simona Svetec, predsednica uprave Fundacije za učence OŠRJ

V Ljubljani, 25.10.2022

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)