Pri pouku angleščine so učenci v 7. razredu raziskovali in odkrivali stare, pozabljene poklice. Ugotavljali so, da so nekateri izmed njih (skoraj) izumrli ali pa so se od nekoč do danes precej spremenili. Raziskovali so, zakaj se je to zgodilo. 

Učenci so najprej spoznavali izumrle poklice v Veliki Britaniji in Ameriki. V delovnem zvezku za angleščino so brali o starih poklicih, se o njih pogovarjali in spoznavali ustrezno besedišče. Stari poklici so se jim zdeli zelo zanimivi, za nekatere so celo prvič slišali. Učiteljica jim je predstavila še nekaj dodatnih skoraj izumrlih poklicev. Na spletu so si ogledali slike teh poklicev, da so si laže predstavljali same poklice in razmere, v katerih so jih ljudje opravljali. Nekatere poklice so opravljali tudi otroci. Učiteljica jim je nato prestavila še poklice svojih prednikov in jih povabila, da doma tudi sami raziščejo, katere poklice so opravljali njihovi (pra)dedki in (pra)babice. Spodbudila jih je, naj poiščejo kakšno staro fotografijo ali pa preprosto naredijo kratek intervju s svojimi starimi starši ter jih povprašajo o poklicih, ki so jih v preteklosti opravljali, in kakšno orodje so zanje potrebovali.

Naslednjo uro angleščine so učenci poročali o svojih odkritjih. Nekateri so s seboj prinesli tudi slike, drugi pa so le poročali o tem, kar so jim stari starši povedali. Svoje podatke so oblikovali v kratke opise v angleščini. Pri svojem delu so si pomagali z učbenikom in delovnim zvezkom za angleščino, s slovarji, nekateri pa so si pomagali tudi s podatki, ki so jih našli na spletu. H kratkemu opisu so prilepili še ustrezne slike ali pa so poklice zgolj ilustrirali. Svoje izdelke so predstavili tudi sošolcem.

 

(Skupno 191 obiskov, današnjih obiskov 1)