Spoštovani mentorji MRD,

radi bi vas opozorili na ključne napotke recenzentov glede na izkušnje preteklih let:

– ustrezna izbira raziskovane teme/problema in osredotočenost na raziskovani problem,
– že naslov naj usmeri bralca na raziskovano temo, naj ne bo abstrakten,
– teoretični del naj bo v podkrepitev empiričnemu,
– naloga naj ima vsebinsko strukturo lijaka, to pomeni od splošnega h konkretnemu,
– metode izberite skladno z raziskovanim problemom, vprašati se je potrebno, s katero metodo bomo ugotovili to, kar nas zanima, ne uporabljajte vseh metod, ki so na voljo, te naj se smiselno dopolnjujejo,
– pazite, da se na zastavljena vprašanja in hipoteze tudi odgovori oziroma se jih obravnava,
– pazite na jezikovno, slogovno in pravopisno ustreznost,
– ustrezno in obvezno navajajte vire in literaturo v seznamu in tudi med besedilom (tudi v nalogah tehničnih področij),
– wikipedia ni relevanten vir in ga zelo odsvetujemo,
– upoštevajte pravila strokovno-znanstvenega pisanja posamezne vede (npr. pravila niso enaka pri sociologiji in zgodovini).

(Skupno 211 obiskov, današnjih obiskov 1)