Šolsko tekmovanje ~ BOBER

10. 11. do 14. 11. 2014

(rezultati)

logo Informacije o tekmovanju (naloge in rešitve).


 

lefo logo 

Hitro in zanesljivo računanje (http://sl.lefo.net)

Šolsko tekmovanje:

1. krog: 10. 11. do 21. 11. 2014,
2. krog: 8. 12. do 19. 12. 2014,
3. krog: 12. 1. do 23. 1. 2015.

(Razpis)

 
VARNA RABA INTERNETA

safe.si


SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team)

Slovenski center za posredovanje pri omrežnih incidentih deluje v okviru javnega zavoda Arnes. Naloga centra je koordinacija razreševanja varnostnih incidentov v slovenskih omrežjih.


 SIO ~ SKUPNOSTI

E-ŠOLSTVO
Učiteljska.net

Zbirka interaktivnih vaj.V šolskem letu 2014/2015 poteka računalniški izbirni predmet:

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA ~ 9. razred

Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učencem in učenkam možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA

Predmeti s področja računalništva so ciljno naravnani. Pri predmetih učenci in učenke:

• spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške tehnologije v sodobni družbi;

• spremljajo razvoj računalniške tehnologije;

• pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb;

• razvijajo komunikacijske zmožnosti;

• oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje ter vrednotenje lepega;

• razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij;

• pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov;

• razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno samo-podobo;

• razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov).

(Skupno 65 obiskov, današnjih obiskov 1)