DESETI DEL                   Dragi učenci in učenke, 

že v devetem tednu dela na daljavo smo se znašli. Nekateri izmed vas nam, učiteljem, pridno pošiljate rešitve nalog ali pa pokažete zapiske, ki ste jih naredili. K temu bi radi spodbudili tudi ostale izmed vas! Naj vam ne bo nerodno, tudi če kakšna naloga ni narejena – lažje vam bomo pomagali, če vemo, kako vam gre. Še vedno velja, da dobro preberite in upoštevate navodila. Gradiv ni potrebno tiskati. Tudi če je gradivo pripravljeno kot delovni list, lahko na podlagi vprašanj oblikujete zapiske v zvezek.Naloge in rešitve nalog prejšnjega tedna vas tudi tokrat čakajo pri vsebinah za vaš razred. Če se kjerkoli pojavijo težave, vas kakšna stvar dodatno zanima ali pa bi radi le sporočili, kako vam gre – na voljo smo vam na spodnjih naslovih ali prek portala Lo.Polisa (na portal dostopate z geslom za prehrano, če ste pozabili gesla se obrnite na naslov: mimijurjevec@hotmail.com):

dobrila.lazovic@guest.arnes.similovanka.jurjevec@guest.arnes.sigloria.vidmar@guest.arnes.si, simona.pestotnik@guest.arnes.siigor.presern@guest.arnes.si.

Bodite pozorni tudi na vaše e-naslove ali LoPolis sporočila, kjer vas včasih čaka kakšno sporočilo učitelja ali učiteljice. Če je sporočilo namenjeno celemu oddelku, se med seboj obvestite.

Še vedno lahko pošiljate vaše smešne matematične slike (math memes) na e-naslov učiteljice Glorie.

Veseli bomo vaših sporočil.
Vsi učitelji matematike vam želimo, da bi bili čim bolj uspešni in da bi bili ob svojih uspehih zadovoljni.

Vse vas lepo pozdravljamo in želimo, da ostanete zdravi,

Gloria, Dobrila, Igor, Mimi, Simona, Stane.

STARI PRIMERI TEKMOVANJA KENGURU: https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx

SPLOŠNE POVEZAVE IN DELO PRI MATEMATIKI: http://mat-moja.splet.arnes.si/2020/03/12/povezave/


6. RAZRED

10. teden: POVRŠINA KOCKE IN KVADRA     LOGIKA (izbirni predmet)      

9. teden: PLOŠČINA PRAVOKOTNIKA IN KVADRATA  (REŠITVE)   LOGIKA (izbirni predmet)
8. teden: PLOŠČINA (REŠITVE)
7. teden: OBSEG (REŠITVE)
6. teden: REŠEVANJE BESEDILNIH NALOG Z ENAČBAMI (REŠITVE)
5. teden: NEENAČBE, SKLEPNI RAČUN (REŠITVE)
4. teden: UTRJEVANJE (REŠITVE)
3. teden: REŠEVANJE ENAČB (REŠITVE)
2. teden: UVOD ENAČBE (REŠITVE)
1. teden: PREVERJANJE    VAJE  (REŠITVE 1, REŠITVE 2)


7. RAZRED

10. teden: 7. a NAČRTOVANJE IN PLOŠČINA,     7. b ROMB,     7. c  ŠTIRIKOTNIKI           LOGIKA (izbirni predmet)

9. teden: 7. a ŠTIRIKOTNIKI,     7. b  PARALELOGRAM,     7. c ARITMETIČNA SREDINA , o in p   LOGIKA (izbirni predmet)
8. teden: 7. a SPREMENLJIVKE7. b  NAČRTOVANJE PLOŠČINA7. c KOLIČINE
7. teden: 7. a ODVISNE KOLIČINE, 7. b ŠTIRIKOTNIKI 7. c VAJE TRIKOTNIK (REŠITVE)
6. teden: 7. a KOLIČINE IN PRETVARJANJE ENOT, 7. b PRAVOKOTNIK IN KVADRAT 7. c VIŠINA TRIKOTNIKA

5. teden: 7. a VAJE TRIKOTNIKI, 7. b PRIKAZI ODVISNIH KOLIČIN, 7. c TRIKOTNIK in KROŽNICA (REŠITVE)
4. teden: SNOV
3. teden: TRIKOTNIKI (nadaljevanje) REŠITVE
2. teden: TRIKOTNIKI
1. teden: PREVERJANJE    VAJE   (REŠITVE 1+2)


8. RAZRED

10. teden: 8. a in 8. c PLOŠČINA KROGA,          8. b PLOŠČINA SESTAVLJENIH LIKOV      LOGIKA (izbirni predmet)     

9. teden: 8. a in 8. c UTRJEVANJE IN OBSEG KROGA,  8. b PLOŠČINA KROGA      LOGIKA (izbirni predmet)
8. teden: 8. a in 8. c OBRATNO SORAZMERJE8. b OBSEG KROGA (REŠITVE)
7. teden: 8. a in 8. c PREMO SORAZMERNE KOLIČINE;  8. b UTRJEVANJE SORAZMERJ(REŠITVE)
6. teden: 8. a in 8. c ODVISNE KOLIČINE;     8. b OBRATNO SORAZMERNE KOLIČINE (REŠITVE)
5. teden: 8. a in 8. c UTRJEVANJE;     8. b PREMOSORAZMERJE
(REŠITVE)
4. teden: 8. a in 8. c KOORDINATNI SISTEM; 8. b ODVISNE KOLIČINE (REŠITVE)
3. teden: 8. a in 8. c MNOŽICE TOČK NA OSI; 8. b UTRJEVANJE (REŠITVE)
2. teden
: 8.a in 8. c: REALNA ŠTEVILA (REŠITVE)
8. b: KOORDINATNI SISTEM (REŠITVE)
1. teden: PREVERJANJE    VAJE  (REŠITVE 1, REŠITVE 2)


9. RAZRED

10. teden: MATEMATIČNE DELAVNICE (izbirni predmet)     LOGIKA (izbirni predmet)

9. teden: STOŽEC  PREVERJANJE IN VAJE (REŠITVE)     MATEMATIČNE DELAVNICE (izbirni predmet)    LOGIKA (izbirni predmet)

8. teden: UTRJEVANJE (REŠITVE)
7. teden: POVRŠINA IN PROSTORNINA PIRAMIDE     PIRAMIDE VAJE (REŠITVE)
6. teden: PIRAMIDE RAZLAGA       PIRAMIDE VAJE (REŠITVE)
5. teden:
UTRJEVANJE (REŠITVE)
4. teden: VALJ-RAZLAGA; VALJ-VAJE (REŠITVE)
3. teden: PRIZMA (razlaga), PRIZMA (vaje)
2. teden
: SAMOSTOJNO DELO-PRIZMA
1. teden: PREVERJANJE    VAJE 
  (REŠITVE 1, REŠITVE 2)


Naši matematični memi. Objavljamo najboljše.

 

 

 

(Skupno 22.212 obiskov, današnjih obiskov 1)