1. RAZRED

V preteklih dveh tednih smo se v 1. b-razredu v okviru tedna kulturne dediščine posvetili temi »Dober tek!«. Z učenci smo odkrivali recepte najljubših jedi njihovih staršev in starih staršev. Učenci so od doma prinašali recepte in kuharske knjige. Svojim sošolcem so jih z navdušenjem pokazali in predstavili. Med branjem knjige »Brokolino ali pametne glave so zdrave« smo spoznavali pomen raznovrstne prehrane za ohranjanje zdravja. Prebrali smo slikanico »Skuhaj mi pravljico!«, ki nas je nasmejala in nas popeljala v svet domišljije. Otroci so dobili nalogo, da po skupinah »skuhajo« čisto svojo pravljico. Bili so zelo ustvarjalni.

4. RAZRED

V 4. b-razredu smo v okviru Tedna kulturne dediščine obravnavali pesem Mleko Andreja Rozmana Roze, spoznavali slovenske pregovore o hrani, izdelovali papirnata lectova srca, ki smo jih okrasili s pregovori, pisali verze na temo hrane in zbirali stare recepte.

3. RAZRED

V okviru Tedna kulturne dediščine so učenci 3. c-razreda zbrali in zapisali recepte svojih staršev in babic. Pri likovni umetnosti pa so pridno ustvarjali.

2. RAZRED

V 2. a smo se veliko pogovarjali o zdravi prehrani. Učenci so naštevali, kaj je po njihovem mnenju zdrava prehrana in zakaj je pomembno, kaj jemo. Seveda so velik poudarek dali uživanju sadja in zelenjave. Brali smo pravljice, v katerih je bila rdeča nit prehrana. O pravljicah smo se pogovarjali, pripovedovali nadaljevanje in nekatere zaigrali. Na likovnem področju smo ustvarjali v različnih likovnih tehnikah – krožnik s sadjem. Tudi na glasbenem področju smo se »vrnili v stare čase«. Naučili smo se pesem Tribučko kolo in plesali. Več tednov smo zbirali stare recepte, pri tem so nam pomagali starši in stari starši otrok.  Zbrali smo jih v Knjižici starih receptov, v kateri so ilustracije narisali otroci.

V 2. b-razredu smo zbirali stare recepte in sestavili preprosto kuharsko knjigo. Brali smo pravljico Lonček, kuhaj, se pogovarjali o življenju nekoč in danes, o hrani, ki so jo jedli nekoč in danes ter to tudi zapisali. Učenci so zapisali svoje najljubše jedi. Ustvarjali smo preproste pogrinjke. Okrasili smo papirnate krožnike ter izdelali papirnate prtičke. Pogovarjali smo se o starih gostilnah, zakaj so sploh nastale in katere prostore je morala taka gostilna imeti. Ugotovili smo, da večine teh stavb danes ni več.

V  2. c smo se pogovarjali o zdravi prehrani, reševali smo uganke o sadju in zelenjavi ter hrani, zapisali smo pregovore o hrani. Sestavili smo prehransko piramido in jedilnik, oblikovali smo razredno knjigo receptov. Recepte so prispevali starši, otroci pa so recepte likovno opremili. Pogovarjali smo se o bontonu pri jedi. Spoznali smo  različne načine shranjevanja hrane (ozimnico). Vsebino smo prepletli z literarnimi deli:
Anita Leskovec: Uganke
Cath Senker: Zdravo prehranjevanje
Češka ljudska: Lonček, kuhaj!
Svetlana Makarovič: Pekarna Mišmaš
Izdelali smo likovno delo Jabolko v slogu lepljenke negativ-pozitiv.

Prednostna tema v letošnjem TKD je bila hrana. Z učenci 2. d smo se pogovarjali o zdravi prehrani, pomenu uživanja raznolike hrane, ki jo zaužijemo čez dan. Pogovor je stekel tudi o pomenu zajtrkovanja, saj veliko otrok ta obrok doma preskoči. Otroke smo usmerili k razmišljanju, kako so se prehranjevali nekoč in danes. Ob slikah so si lahko ogledali življenje pastirčkov in njihovo prehrano (pečenje krompirja, koruze …, uživanje sadja). Spregovorili smo o pomanjkanju hrane v starih časih in o tem, da so tudi danes marsikje lačni. Razmišljali smo o pomenu kruha nekoč in danes ter spoznali pregovor »Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga.« Pogovor je tekel tudi o kulturnem uživanju hrane in bontonu pri jedi. Učenci so reševali uganke o hrani (sadje in zelenjava), izdelali so likovno delo kombinacijo striženja in lepljenja (Jabolko), se igrali peka in imeli likovno delavnico pod vodstvom umetnice ge. Rade Kos na temo Ljubljanske pripovedke. Zbirali smo recepte babic in staršev. Iz tega se bo oblikovala razredna knjižica receptov. Naučili smo se istrsko ljudsko pesem Moja mati kuha kafe in jo zapeli v lastni priredbi (to še dodelujemo, saj imajo učenci ogromno predlogov za priredbo). Vse smo prepletali tudi s knjižnimi deli in videoposnetki. Vsebino smo prepletli z obravnavo del in ogledom posnetkov:

  • Svetlana Makarovič: Pekarna Mišmaš
  • Saša Vegri: Jure kvak kvak
  • J. K. Erben: Lonček, kuhaj!
  • Anita Leskovec: Uganke
  • posnetki pesmi Moja mati kuha kafe različnih izvajalcev

Učenci so bili izredno ustvarjalni, domiselni, polni idej in so resnično uživali pri vseh najrazličnejših aktivnostih in ustvarjanju.

5. B

V 5. b-razredu so učenci pisali nadaljevanje ljudske pesmi Pleši, pleši, črni kos in narisali predpasnike.

4. A USTVARJANJE OB TEDNU KULTURNE DEDIŠČINE: DOBER TEK

Ob Tednu kulturne dediščine smo v našem razredu izdelovali lectova srca in nanja lepili pregovore o hrani, ki smo si jih izmislili sami. Nastali so dobri in poučni zapisi. Spoznali smo pesem Mleko Andreja Rozmana Roze in ustvarjali zanimive pesmice o hrani. Nam so zelo všeč. Upamo, da tudi vam.

DOBER TEK! (TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE V 1. c-RAZREDU)

To je bil teden, poln novega znanja, izzivov, koristnih nasvetov. Učenci so v šolo prinašali kuharske recepte svojih babic, kuharske knjige ter sličice starih jedi. Našteto je krasilo našo učilnico in okrepilo zanimanje za kuhanje/peko po receptih naših babic. Posebno pozornost smo namenili peki kruha in si ob tem ogledali postopek peke starejše gospe, ki še danes, pri devetdesetih letih, enkrat tedensko peče hlebčke za vseh svojih šest otrok in vnuke. Pri tem ji pomaga vnukinja, ki želi ohranjati tradicijo in svoje najbližje razvajati z odličnim domačim kruhom. Učenci so bili nad predstavitvijo postopka navdušeni, posebej zanimiva se jim je zdela peka v stari krušni peči. Ob prebiranju pravljice Kruhek je šel po svetu (avtorica Tatjana Jamnik Pocajt) smo izpostavili skromnost in primerjali raznolikost jedi včasih in danes. Učenci so razumevanje zgodbe podkrepili z ilustracijami, ki so jih morali narisati v pravilnem časovnem nizu. Medpredmetnega povezovanja v 1. c-razredu v tem tednu ni manjkalo. Stalno prepletanje pogovora o starih jedeh, zbiranja materiala, branja smo nadgradili še z ustvarjanjem, ko so učenci pri likovni umetnosti iz kolaž papirja izdelali jabolko. V tednu kulturne dediščine so učenci obudili spomine na počitnikovanje pri starih starših. Spomnili so se okusov odličnih ajdovih žgancev za zajtrk, babičine goveje juhe za kosilo in prosene kaše za večerjo … Mmm, v učilnici je kar zadišalo!

1. D – KAJ SMO POČELI V TEDNU KULTURNE DEDIŠČINE
4. C – NAŠA HRANA V POEZIJI
4. C – LECTOVA SRCA

NEMŠČINA

V okviru tedna kulturne dediščine smo z učenci 5. razredov pri izbirnem predmetu nemščina izdelali krožnike s hrano, ki jo imamo radi. Ker je to novo besedišče, smo se naučili iskati prevode s pomočjo spletnega slovarja. Naučili smo se tudi povedati, kaj imamo radi oz. česa ne maramo. Učenci so svoje izdelke predstavili sošolcem. Z učenci 9. razredov smo odkrivali hrano, ki jo radi zaužijemo in izvira iz Avstrije. Ugotovili smo, da je vpliv zelo močan, saj se je nabralo veliko glavnih jedi kot tudi sladic. Poiskali smo številne recepte za te jedi na spletu. Izbrali smo nekaj najbolj tradicionalnih in se v parih ter ob uporabi spletnih slovarjev preizkusili v prevajanju.

FRANCOŠČINA

Pri neobveznem izbirnem predmetu francoščina so učenci spoznali 4 tipične francoske jedi. Na plakat so narisali sestavine in jih poimenovali.

ANGLEŠČINA

V 8.c-razredu so pri pouku angleščine učenci obravnavali količine in mere, zato so v času TKD spoznali nekatere tradicionalne britanske jedi. Ugibali so o njihovih sestavinah, saj so nekatera poimenovanja precej nenavadna. Količine sestavin so pretvorili v metrični sistem in jih prevedli še v slovenščino ter nato predstavili sošolcem.

Učenci 9. a so pri angleščini v okviru TKD spoznavali tipične slovenske in britanske jedi. Štiri skupine učencev so izbirale med tipičnimi slovenskimi jedmi in jih prevajale v angleščino. Pri besedišču so si pomagali z učbenikom in delovnim zvezkom (drugo poglavje je namenjeno prehrani). Prav tako so lahko uporabljali svoje pametne telefone. Ena skupina pa je imela posebno nalogo. Poiskati so morali določene tipične britanske jedi in ugotoviti, iz katerih sestavin so pripravljene. Svoje izsledke so učenci nato predstavili drugim učencem. Tudi učenci, ki so prevajali recepte v angleščino, so kasneje poročali o svojem delu.

V okviru TKD so pri angleščini učenci 5. c v letošnjem letu spoznavali bonton obnašanja pri jedi. Najprej so spoznali dve besedili, se naučili novega besedišča, poslušali so tudi pesem Behave yourself, nato pa so izbrali nekaj najbolj zanimivih oz. pomembnih pravil lepega obnašanja pri jedi/za mizo. Pravila so ilustrirali in dodali ustrezne angleške zapise. Delo je potekalo v skupinah. Svoje plakate so tudi predstavili sošolcem.

Učenci 7. c so pri angleščini v okviru TKD spoznavali tipične slovenske jedi in njihove recepte. Pri svojih babicah in starših so se pozanimali, kako se pripravijo tipične slovenske jedi. Recepte so nato prevajali v angleščino, jih ilustrirali ali pa poiskali ustrezne fotografije na spletu. Delo je potekalo v manjših skupinah, učenci so si med seboj pomagali, izjemoma je bila dovoljena tudi uporaba pametnih telefonov za pomoč pri prevajanju.

Učenci 8. a so septembra pri angleščini spoznavali slovenske in britanske prostorninske in utežne merske enote. V okviru TKD so spoznavali tipične slovenske in britanske jedi, ogledali so si tudi nekaj originalnih receptov v obeh jezikih in primerjali sestavine in merske enote. Učenci so se nato razdelili v skupine. Vsaka skupina je dobila nekaj različnih receptov v angleščini, ki so jih nato prevajali v slovenščino. Pri tem so morali paziti, da bodo pravilno pretvarjali tudi britanske merske enote v metrični sistem, ki se uporablja v Sloveniji. Pri svojem delu so si lahko pomagali s kalkulatorji in pametnimi telefoni.

KEMIJA V PREHRANI

V okviru Tedna kulturne dediščine so pripravili zanimivo predstavitev.

SLOVENSKA TRADICIONALNA HRANA

Naša lepa zelena dežela je pravi raj za ljubitelje domače hrane. Vsaka slovenska pokrajina ima neke svoje kulinarične značilnosti, prepoznamo jo lahko tudi po značilnih jedeh. Devetošolci vam ponujajo kulinarični sprehod po Sloveniji.

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE GOSPODINJSTVA IN KNJIŽNICE

V 6. razredu smo v okviru projekta TKD pri pouku gospodinjstva
spoznavali pravila pisanja kuharskih receptov. Skupaj smo raziskovali in
prebirali različne kuharske knjige iz šolske knjižnice. Z učiteljico
gospodinjstva sva učencem naložili prav posebno nalogo. Ustanovili so
lastno založbo in izdali svojo kuharsko knjigo! Nabralo se je kar nekaj okusnih receptov, skritih v kuharskih knjigah, ki si jih lahko ogledate pod besedilom.

Neja Lavrič, učiteljica gospodinjstva
Mateja Razgor, knjižničarka

FIZIKA

Tudi pri pouku fizike v osmem in devetem razredu smo učno uro namenili pogovoru o prehranjevalnih navadah včasih in to primerjali z današnjimi. Učenci so po skupinah sestavili dva jedilnika za kosilo. Prvi je bil pogosto na meniju pri naših dedkih in babicah, v drugega pa so vključili svoje najljubše jedi. S pomočjo podatkov na internetu so preračunali, koliko kJ energije bi pridobili z zaužitjem enega ali drugega kosila. Glede na to, da pri fiziki v devetem razredu obravnavamo gibanje, pa so potem preračunali, koliko časa bi morali pridno telovaditi, da bi vso pridobljeno energijo tudi porabili. Sledila je razprava. Učenci so prišli do zanimivih ugotovitev.

LIKOVNO SNOVANJE 3 

Učenke in učenci 9. razreda so pri obveznem izbirnem predmetu ustvarjali na temo Bi kavo ali čaj? Iz mase DAS so najprej oblikovali miniaturne čajne servise. Po sušenju so jih natančno zgladili, nato pa še poslikali z akrilnimi ali pa z barvami za marmoriranje. Nastali so raznoliki živopisni izdelki.

Pri Likovnem snovanju 3 so učenci oblikovali miniature čajnih servisov.

(Skupno 765 obiskov, današnjih obiskov 1)