Pri izbirnem predmetu poskusi v kemiji so učenci pod vodstvom mentorice Mojce Vrtič tudi hodili po Ljubljani – iskali so spomenike in doprsne kipe znanstvenikov. Pripravili so PPT-predstavitev. Pri pouku se bodo seznanili še z njihovim delom ter pomenom za Slovenijo. Kaj vse so našli?

FRIDERIK PREGL, kemik in fizik – Gosposka ul. 19
FRIDERIK PREGL, kemik, LAVO ČERMELJ, fizik – Toscanninijev park, Jamova cesta
JURIJ VEGA, matematik in fizik
MARIJ OSANA, elektrotehnik; VRATISLAV BEDJANIČ, elektrotehnik — Tržaška c. 25
JANEZ VAJKARD VALVASOR, polihistor — pred Narodnim muzejem

BALTHASAR HACQUET, kemik, botanik, kirurg — Gornji trg 4. Na Gornjem trgu 4 lahko preberemo, da je tu med letoma 1766 in 1787 živel zdravnik in naravoslovec Balthsar Hacquet.

DRAGOTIN DEŽMAN, arheolog in botanik — Muzejska ul. 1
MAKS SAMEC, kemik, biokemik, meteorolog — avla Kemijskega inštituta, Hajdrihova ul. 19
ANTON PETERLIN, fizik — pred glavno stavbo Inštituta Jožef Stefan v Ljubljani, Jamova c. 39
(Skupno 197 obiskov, današnjih obiskov 1)