JASMINA BREZNIK (01-500-46-49)
– pomoč učencem z učnimi težavami
– svetovalno delo v 1. triadi (1. do 3. r.)
– dodatna strokovna pomoč

JASMINA NOSE (01-500-46-50)
– koordinacija dela z nadarjenimi učenci
– poklicno svetovanje
– svetovalno delo v 2. triadi (4. do 6. r.)
– dodatna strokovna pomoč
ELIZABETA ŽNIDARŠIČ (01-500-46-50)
– nacionalno preverjanje znanja
– učbeniški sklad
– šolski parlament
– svetovalno delo v 3. triadi (4. do 6. r.)
– dodatna strokovna pomoč
BREDA PUNGERČAR (01-500-46-45)
– vpisi v 1. razred
– popravni izpiti
– statusi učencev z večjimi obremenitvami
– prešolanja
– dokumentacija (matična knjiga, spričevala…)
– izbirni predmeti
-letovanja otrok, počitniško varstvo
PROJEKT KAKO.SI
Ob dnevu duševnega zdravja 10. oktobra, se naša šola pridružuje projektu Društva študentov psihologije Slovenije KAKO.SI.
 
SVETOVALNI TELEFON
Inštitut za razvijanje osebne kakovosti je ob podpori MOL razvil storitev svetovalnega telefona za starše, ki je na voljo na številki 01 436 24 32, ki je na voljo vsak delovnik med 14. in 15. uro.
 
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA
Strokovna ustanova za varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

 

(Skupno 989 obiskov, današnjih obiskov 1)