SPODNJE MEJE IZBIRNIH POSTOPKOV NA ŠOLAH Z OMEJITVIJO VPISA

za vpise v šolska leta 2011/12, 2012/13 in 2013/14

 

Za programe, ki niso navedeni, ni bilo omejitve vpisa.

/ – ni bilo omejitve vpisa

ŠOLA

PROGRAM

VPIS V ŠOLSKO LETO 2011/2012

VPIS V ŠOLSKO LETO 2012/2013

VPIS V ŠOLSKO LETO 2013/2014

 

1.krog

21. 6. 2011

2. krog

24. 6. 2011

1. krog

21. 6. 2012

2. krog

27. 6. 2012

1. krog

21. 6. 2013

2. krog

27. 6. 2013

BIC – Gimnazija in veterinarska šola

Tehniška gimnazija

/

/

145

146

/

/

Veterinarski tehnik

132

130

NPZ 115

133

130

141

140

NPZ 115

Elektrotehniška-računalniška strokovna šola in gimnazija

Tehnik računalništva

/

/

121

116

NPZ 92

/

/

Gimnazija Bežigrad

Gimnazija

/

/

173

NPZ 140

171

NPZ 179

/

/

Gimnazija (športni oddelek)

178 (ocene + šport. dosež.)

NPZ 159

178 (ocene + šport. dosež.)

181(ocene + šport. dosež.)

NPZ 145

180(ocene + šport. dosež.)

NPZ 166

/

/

Gimnazija Jožeta Plečnika

Gimnazija

147

150

NPZ 120

149

NPZ 116

158

/

/

Gimnazija Ledina

Gimnazija

152

151

NPZ 139

152

157

NPZ 132

157

155

NPZ 173

Gimnazija Poljane

Gimnazija

/

/

166

NPZ 157

165

NPZ 142

164

NPZ 106

161

Klasična gimnazija

163

161

163

164

161

159

NPZ 146

Gimnazija Šentvid

Gimnazija (športni oddelek)

153 (ocene + šport. dosež.)

151 (ocene + šport. dosež.)

/

/

/

/

Gimnazija Šiška

Gimnazija (športni oddelek)

149 (ocene + šport. dosež.)

147(ocene + šport. dosež.)

NPZ 96

155(ocene + šport. dosež.)

NPZ 126

153 (ocene + šport. dosež.)

154 (ocene + šport. dosež.)

149 (ocene + šport. dosež.)

NPZ 134

Gimnazija Vič

Gimnazija

163

NPZ 125

160

NPZ 154

164

NPZ 152

163

169

NPZ 167

168

NPZ 127

Srednja medijska in grafična šola

Medijski tehnik

112

116

104

109

NPZ 83

111

109

NPZ 78

Srednja šola Domžale

Tehnik računalništva

112

111

/

/

/

/

Srednja šola tehniških strok Šiška

Elektrikar

/

/

79

89

NPZ 84

/

/

Računalnikar

/

/

93

90

105

NPZ 57

103

NPZ 91

Tehnik mehatronike

/

/

111

108

NPZ 74

116

NPZ 65

108

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

Farmacevtski tehnik

129

NPZ 118

127

NPZ 133

140

132

NPZ 92

149

146

NPZ 108

Kozmetični tehnik

132

NPZ 91

129

128

130

136

136

Tehnik laborat.

medicine

119

NPZ 70

124

NPZ 115

133

129

144

143

NPZ 135

Zobotehnik

138

NPZ 123

137

NPZ 110

133

130

143

NPZ 120

140

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo

Fotografski tehnik

137

128

NPZ 137

/

/

106

96

Tehnik oblikovanja

122

118

NPZ 123

124

NPZ 85

123

125

119

Srednja vzgojiteljska šola

Gimnazija

133

143

NPZ 139

138

156

/

/

Predšolska vzgoja

144

142

NPZ 105

144

142

NPZ 88

141

137

NPZ 116

Umetniška gimnazija – dramsko gledališka smer

147

144

145

148

150

147

Umetniška gimnazija – plesna smer, modul B – sodobni ples

122

NPZ 82

122

Srednja zdravstvena šola

Bolničar – negovalec

97

118

104

117

107

117

NPZ 133

Zdravstvena nega

120

118

NPZ 101

119

117

NPZ 108

123

121

NPZ 99

Srednja strojna in kemijska šola

Kemijski tehnik

/

/

137

NPZ 145

136

/

/

Šolski center Rudolf Maister

Predšolska vzgoja

137

132

136

139

126

NPZ 103

126

Spodnje meje po merilih:

          točke iz ocen – seštevek zaključnih ocen obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda. Z učnim uspehom kandidat pridobi največ 175 točk.

          za kandidate, ki so prijavili na vpis v program Gimnazija, športni oddelek, so se za izbiro med njimi uporabile točke glede na pridobljen status športnika ( status A – 10 točk, status B – 5 točk).

          točke dosežene na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike. Najvišje število tako pridobljenih točk je bilo 200.

Vir:

http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/vpis_201112 (na dan 20.1.2012)

http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/vpis_201213/ (na dan 20.1.2012)

                                                                                              zbrala: Jasmina Nose

(Skupno 128 obiskov, današnjih obiskov 1)