ŠOLSKI SKLAD

V šolskem letu 2008/09 je bil ustanovljen Šolski sklad. Osnovni namen sklada je financiranje dejavnosti, ki niso sestavina javnega izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev.

Sklad se je ustanovil za:

zviševanje standarda pouka oz. nakup nadstandardne opreme,

financiranje in spodbujanje raziskovalnih, kulturnih, športnih in drugih interesnih dejavnosti ter projektov, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,

▪ občasno pomoč socialno šibkim učencem, zlasti za udeležbo pri projektih iz nadstandardnega učnega programa.

Sklad lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:

▪ iz prostovoljnih prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,

▪ iz donacij državnih organov in drugih institucij,

▪ 0,3 % iz dohodninskih donacij

▪ iz podpore drugih skladov in ustanov,

▪ iz donacij in zapuščin,

▪ z lastno dejavnostjo,

▪ iz drugih virov.

Šola prispevkov staršev za sklad ne more predpisati kot obvezne. Materialna in nematerialna sredstva, ki jih pridobi sklad, se lahko uporabijo izključno na osnovi sklepa upravnega odbora sklada.

Načrtujemo ustaljene dejavnosti šolskega sklada:

  • zbiranje prostovoljnih prispevkov,
  • praznični sejem (predvidoma v začetku decembra).

Če načrtovanih dejavnosti zaradi zdravstvenih omejitev ne bomo mogli izvesti, se bomo prilagodili v okviru trenutnih možnostih.

(Skupno 131 obiskov, današnjih obiskov 1)