Državni zbor RS je dne 28. 1. 2012 sprejel nov Zakon o šolski prehrani (ZšolPre-1), ki se bo začel uporabljati 1. 2. 2013.

Zakon določa, da so za proračunski leti 2013 in 2014 do brezplačne malice upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v ODLOČBI O OTROŠKEM DODATKU, ne presega 53% neto povprečne plače RS.

Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v ODLOČBI O OTROŠKEM DODATKU, ne presega 18% neto povprečne plače v RS.

Odločbe za subvencijo prehrane, izdane po prej veljavnih predpisih, se ne spreminjajo in veljajo do izteka.

Učencem, ki nimajo priznane pravice do subvencije prehrane, imajo pa veljavno odločbo o otroškem dodatku, v kateri je ugotovljen zgoraj navedeni cenzus, ni potrebno vlagati vlog.

Vlogo za subvencijo malice oz. kosila naj na CSD vložijo tisti učenci oz. njihovi starši, ki pravice do subvencije prehrane nimajo priznane in v družini nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku.
V teh primerih bodo centri za socialno delo ugotavljali izpolnjevanje pogojev na način, kot velja za ugotavljanje pravice do otroškega dodatka.
 
Predpisana je tudi nova prijavnica na šolsko prehrano.

Zakon o šolski prehrani

(Skupno 29 obiskov, današnjih obiskov 1)