TEHNIČNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA“IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OŠ RIHARDA JAKOPIČA – RUŠITEV DELA OBJEKTA, NOVOGRADNJA PRIZIDKA TER PRENOVA OBSTOJEČE OSNOVNE STAVBE ŠOLE Z DELNO REORGANIZACIJO”

1. IDEJNO-PROGRAMSKA ZASNOVA
naslovnica in tehnično poročilo
obstoječe stanje
novo stanje
izračun neto tlorisnih površin

2. PROJEKTNA NALOGA Z GRAFIKAMI

projektna naloga za idelavo projektne dokumentacije
obstoječi tlorisi (grafika)
novi tlorisi (grafika)
poročilo o pregledu šole (ZAG Ljubljana)
smernice za prenovo (GRADB-ART)
predhodno strokovno mnenje

3. OBSTOJEČA POROČILA O STANJU OBSTOJEČEGA OBJEKTA

poročilo o pregledu zidov, sten in stebrov v objektu šole (ZAG LJUBLJANA)
poročilo o pregledu, preiskavah in stanju objekta s smernicami za prenovo (GRADB-ART)
predhodno strok. mnenje o potresni odpornosti konstr. objekta s predlogi za potresno utrditev(PROJECTA)

(Skupno 2.664 obiskov, današnjih obiskov 1)