PREDVIDENI IZBIRNI PREDMETI V LETU 2013-2014

 

–    Učenci izberejo DVE uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi TRI ure, če s tem soglašajo njihovi starši.        
–    Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javnoveljavnim programom, so lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenci so lahko v celoti oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.
–    Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnateljica odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto.

–    Učenci, ki so oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjujejo. V spričevalu se v rubriko za izbirne predmete zapiše »OPROŠČEN«.

(Skupno 80 obiskov, današnjih obiskov 1)