ŠOLSKA PREHRANA za šolsko leto 2017/2018

Učencem v šoli nudimo tri obroke dnevno: dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico, ki je namenjena učencem od 1. do 5. razreda.

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO
Če prijavljate otroka na šolsko prehrano, morate izpolniti prijavnico za prehrano. Oddate jo razredniku, organizatorju šolske prehrane, v tajništvo, po elektronski pošti na naslov solska.prehrana@guest.arnes.si ali po faksu  na številko 01 500 46 44.

CENA
Malica 0,80 €; kosilo 2,75 € in popoldanska malica 0,90 €.

DIETNA PREHRANA
Če učenec potrebuje dietno prehrano, morate starši na začetku šolskega leta priložiti zdravniško potrdilo organizatorju šolske prehrane. Glede prijave na dietno kosilo se obrnite na go. Majo Stepančič (01 500 46 48, 01 515 33 03, 031 350 853).

PREHRANA BREZ SVINJINE OZ. BREZMESNA PREHRANA
Če želite, da imaš vaš otrok prehrano brez svinjine ali brezmesno prehrano, morate izpolniti vlogo, ki jo oddate v tajništvo, po elektronski pošti (solska.prehrana@guest.arnes.si) ali po faksu (01 500 46 44).

ZAČASNA ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE
V primeru odsotnosti otroka odjavite prehrano na delovni dan do 9. ure za naslednji dan. To naredite na spletnem naslovu www.lopolis.si s svojim uporabniškim imenom in geslom ali v šolski kuhinji po telefonu 01 500 46 48. Odjave sprejemamo med 7. in 9. uro zjutraj. Odjava velja za naslednji dan. Če ima vaš otrok dietno kosilo, morate njegovo odsotnost in ponovno prijavo sporočiti tudi ge. Maji Stepančič po telefonu (01 515 33 03, 01 500 46 48 ali 031 350 853).

ODPOVED NAROČILA PREHRANE
Če želite odpovedati obrok, morate izpolniti obrazec odjave učenca od šolske prehrane. Oddate ga v tajništvo, po elektronski pošti (solska.prehrana@guest.arnes.si) ali po faksu (01 500 46 44).

PONOVNA PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO
Preden se vaš otrok po izostanku vrne v šolo, ga morate tisti, ki ste odjavo sporočili v kuhinjo, ponovno prijaviti na prehrano na telefonsko številko 01 500 46 48.

INFORMACIJE V ZVEZI S PLAČILI POLOŽNIC
Za informacije v zvezi s plačili položnic se obrnite na go. Mojco Vodlan po telefonu  (01 515 00 60, 01 500 46 46) ali po elektronski pošti mojca@daba-vodlan.si.

Starše ali skrbnike prosimo, da vse finančne obveznosti do šole poravnajo pravočasno. V nasprotnem primeru se njihov otrok ne bo mogel udeleževati nadstandardnih (plačljivih)  dejavnosti. Če potrebujete nasvet ali pomoč, se, prosim, obrnite na šolsko svetovalno službo ali na go. Bredo Pungerčar (01 500 46 45).

Pripombe, mnenja in vprašanja v zvezi s prehrano sprejemamo na elektronski naslov solska.prehrana@guest.arnes.si.

                                                                                             Vodja šolske prehrane: Maja Stepančič

(Skupno 270 obiskov, današnjih obiskov 1)