Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli  – 64. člen:

 

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom .

 

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

 

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika.

 

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

 

 

Termini preverjanja znanja NPZ v šolskem letu 2014/2015:

 • 5. 5. 2015  NPZ iz matematike za 6 in 9. razred
 • 7. 5. 2015  NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
 • 11. 5. 2015  NPZ iz tujega jezika za 6. razred ter domovinska in državljanska kultura in etika za 9. razred.

 

6. razred:

 • 9. 6. 2015 – seznanitev učencev z dosežki NPZ
  • Od 9. 6. do 11. 6. 2015  uveljavljanje pravic do vpogleda v ovrednotene pisne naloge NPZ
  • 24. 6. 2015  razdelitev obvestil o dosežkih  učencev pri NPZ

 

9. razred:

 • 2. 6. 2015  seznanitev učencev  z dosežki NPZ
  • Od 2. 6. do 4. 6. 2015 – uveljavljanje pravic do vpogleda v ovrednotene pisne naloge NPZ
  • 15. 6. 2015 – razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ

Podrobnejše informacije o NPZ-ju  dobite v zloženki, ki jo je pripravil Državni izpitni center, in sicer na spletnem naslovu http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/  v mapi Informacije za starše in učence 2014/2015.

(Skupno 113 obiskov, današnjih obiskov 1)